KRAV

25_procent.jpg
Vi började KRAV-certifierade våra restauranger 2014 och jobbar kontinuerligt att certifiera våra nya tillkommande restauranger. Vi värnar om våra gästers hälsa och om vår miljö och jobbar därför med ekologiska och KRAV- märkta råvaror. Genom KRAV-certifieringen blir det lättare för oss att synliggöra vårt arbete utåt.
KRAV utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitetskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan